Anunt atribuire contract inchiriere

Anunț licitație – Atribuire contract închiriere

spatiului situat in Caminul Cultural, in suprafata de 8 mp,  cu destinatia amenajarii si dotarii cu aparat de receptie semnal audio-video-studio cablu comunal

 1. Denumirea locatorului: Comuna Stefan cel Mare
  – codul fiscal: 4278345
  – adresa: Str. Principala nr. 20, sat. Negoiesti, com. Stefan cel Mare, jud. Bacau
  – nr. de telefon / fax: 0234.339.250
  2. Obiectul supus închirierii:
  – descriere:
  a) inchirierea spatiului situat in Caminul Cultural, in suprafata de 8 mp, cu destinatia amenajarii si dotarii cu aparat de receptie semnal audio-video-studio cablu comunal
  – identificare : situat in caminul Cultural din Sat Negoiesti
  3. Documentaţia de atribuire:
  – persoana de la care se poate procura un exemplar al documentaţiei de atribuire: Inspector achizitii- Dragomirescu Ramona– serviciul/compartimentul de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire : Compartimet achizitii
  4. Costul şi condiţiile de plata pentru obţinerea documentaţiei de atribuire:
  – tariful de participare la licitație = 300,00 lei;
  -contravaloarea documentației de participare = 0 lei;
  – contravaloarea garanției de participare = 439.41 lei;
  5. Prețul de pornire: tariful minim de plecare este de 10 euro / m2/ lună.
  6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.10.2017, ora 14:00;
  7. Data limită de depunere a ofertelor: 12.10.2017, ora 09:00;
  8. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Str. Principala nr. 20, sat. Negoiesti, com. Stefan cel Mare, jud. Bacau – Registratura
 2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar (plic sigilat)
  10. Data şi locul de desfăşurare a şedinţei publice de deschidere a ofertelor :
  – data : 12.10.2017
  – locul de desfăşurare: Sediul Primariei comunei Stefan cel Mare, Birou Secretariat– ora: 12:00.

Sef serviciu contabil, Ec.  Stoica Oana 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *