Ajutor minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi.

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII   RURALE DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA  

BACAU Str.George Bacovia, nr.20, Cod postal 600121.

,,Ajutor de minimis  pentru  aplicarea  programului  de sustinere  a productiei  de

usturoi”.

Va informeaza  ca   in  Monitorul Oficial nr.  112/03.02.2022, a fost  publicata Hotararea  de Guvern  nr.  147/03.02.2022  pentru  modificarea  si completarea  Hotararii  nr.  108/2019  pentru aprobarea  schemei  de  Ajutor  de   minimis    pentru  aplicarea   programului   de  sustinere   a productiei de usturoi..

CONDITIILE PENTRU  INSCRIEREA IN PROGRAM :

Beneficiarii pot fi persoane fizice  sau juridicc;

Cultivarea suprafetei  de minim  3.000  mp cu  usturoi;

Valorificarea cantitatii de minim  3 to/ha, proportional cu suprafata cultivata:

Suma  primita-pana la 3.000  euro/ha;

Valorificarea  se face in perioada 01  iunie – 21 noiembrie 2022;

–    Depunerea documentelor justificative la DAJ  Bacau  – pana  in data de 29 noiembrie 2022;

DOCUMENTE NECESARE:

Copie  C.I.;

Copie  CUI-dupa caz;

Dovada cont  bancar activ  pe persoana fizica sau juridica-dupa caz;

Adeverinta de  la  Primarie  cu  suprafata  de  usturoi  cultivata si  modul  de  folosinta  a  terenului

(proprietate sau arenda);

Copie  dupa  Registrul Agricol pe anul  2022,  semnat, stampilat. conform  cu originalul  pc  fiecare pagina.  cu suprafata cultivata cu usturoi:

Registrul de Evidenta a tratamentelor fitosanitare vizat de Oficiul  Fitosanitar:

Atestat de producator valabil pana  la 31.12.2022

Filele  din Carnetul de comercializare-pentru persoane fizice,  facturi  si chitante pentru  PFA,  IF.

II -pentru dovada valorificarii cantitatii de minim  3 to/ha;

Cazier fiscal  valabil la data depunerii cererii  .

Certificate de atestare fiscala  valabile  la  data depunerii cererii  de  la  Primarie si de  la  Directia

Finantelor Publice pe PF sau PFA , II ,  IF, dupa  caz.

Toate documeatele  si anexele completate se vor transmitc in  format  electronic, scanate   dupa

original  sau   personal   la   sediul  DIRECTIEI   PENTRU    AGRICULTURA   JUDETEANA

BACAU-ing. CERNAT ELENA

Cererile se vor depune pana  la data  de 16 mai 2022.

⇒ CERERE-INSCRIERE-IN-PROGRAM

⇒DECLARATII

⇒REGISTRU-evidenta-a-tratamentelor (1)

Pentru  alte  informatii,   va  rugam  sa folositi  numerele de telefon  0234/576419.  fax  0234/576420  si adresele de e-mail  dadr.bc@madr.ro si  daj(@daibacau.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *