Anunt asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

               COMUNA ȘTEFAN CEL MARE prin Vlasie Ion – primar, titular al proiectului „Refacere și reabilitare drumuri pentru eliminarea efectelor inundațiilor în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău faza D.T.A.C. și D.T.O.E.”, propus a se realize în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, că nu necesită evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet:

www.apmbc.anpm.ro

Publicul interest poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *