ANUNT INCHIRIERE SPATIU SI TEREN CURTI/CONSTRUCTII

ANUNT

Consiliul Local Ștefan cel Mare,

CF:4278345, comuna Ștefan cel Mare, str. Principală, nr. 20, Negoiești, judeţul Bacău, telefon 0234339000, fax 0234339250, e-mail: stefancelmare@bc.e-adm.ro, persoana de contact: Dragomirescu Oana Ramona

Închirieza spațiu în suprafață de 4 mp situat în Căminul Cultural și teren curți construcții în suprafață de 37,5 mp, aflate în comuna Ștefan cel Mare, sat Ștefan cel Mare, str. Principală, nr. cadastral 1474, imobile ce fac parte din domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru depozitare echipamente tehnice specifice funcționării rețelei de telecomunicații prin cablu, echipamente care nu emit radiații și corespund normelor de securitate și sănătate în muncă, conform temeiului legal OUG nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Local nr. 59/19.07.2021

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Documentația de atribuire în valoare de 50 lei se achită la casieria Comunei Ștefan cel Mare.

Documentatie de atribuire inchiriere     (click aici…)

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 04/08/2021, Ora 12:00

Data-limită de depunere a ofertelor: 13/08/2021, Ora 12:00

Adresa la care se depun ofertele:

Primăria Comunei Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, loc. Negoiești, jud. Bacău, str. Principală, nr. 20, compartiment registratură.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

16/08/2021, Ora 10.00, Primăria Comunei Ștefan cel Mare, jud. Bacău, sala de ședințe.

Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Oneşti, cu sediul în municipiul Oneşti, judeţul Bacău strada Tineretului nr.1, tel. 0234/311913, e-mail: jud-onesti-reg@just.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *