Documente si formulare -Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului

Documente si formulare -Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului

Autorizatii de urbanism anul 2022-01.01.2022-31.03.2022 Certificate de urbanism anul 2022-01.01.2022-31.03.2022 Autorizatii de urbanism anul 2021   Autorizatii  de  urbanism  anul 2020 Certificate  de  urbanism anul  2021 Certificate de  urbanism anul  2020 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism Cerere emitere  certificat de…