HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2021

HCL nr. 13 din 27.01.2021  privind aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2020 al comunei Ștefan cel Mare, jud Bacău.

HCL nr. 12 din 27.01.2021  pentru modificarea HCL nr. 47 din  22.07.2020.

HCL nr. 11 din 27.01.2021 privind nominalizarea reprezentanților  Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Ștefan cel Mare, pentru activitatea desfășurată în anul 2020. 

HCL nr. 10 din 27.01.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trim. IV al anului 2020 al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 9 din 27.01.2021 privind suportarea de către Consiliul local a costurilor privind internarea în Centrul de Bătrâni Asociația Acoperământul Bunicilor din Sascut, județul Bacău a d-lui  Tudose Mircea.

HCL nr. 8 din 27.01.2021  la  proiectul de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a imobilelor din domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare si a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 7 din 27.01.2021 privind însușirea modificărilor intervenie în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău.

HCL nr. 6 din 27.01.2021 privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 5 din 27.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrări  în vederea repartizării orelor de muncă, stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare,pentru anul 2021.

HCL nr. 4 din 27.01.2021 privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de baza și a altor drepturi pentru personalul angajat în funcții publice și funcții contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și structurilor subordonate Consilului Local.

HCL nr. 3 din 27.01.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Tănase Gheorghe precum și vacantarea locului de consilier local.

HCL nr. 2 din 27.01.2021 privind alegerea președintelui pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 1 din 08.01.2021  privind organizarea „Rețelei Școlare de pe raza UAT Ștefan cel Mare, jud. Bacău „care va funcționa în anul școlar 2021-2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *