HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2021

HCL nr. 39 din 28.04.2021 privind introducerea in intravilanul Comunei Stefan cel Mare a suprafetei totale de 125.57 ha

HCL nr. 38 din 28.04.2021 privind aprobarea taxei speciale de inchiriere a buldoexcavatorului, modificata.

HCL nr. 37 din 28.04.2021 privind aprobarea finantarii proiectelor unitatilor de cult religios pe anul 2021 

HCL nr. 36 din 28.04.2021 privind aprobarea si completarea preturilor, tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apa si canalizare

HCL nr. 35 din 28.04.2021 privind aprobarea modificarii HCL NR. 91/16.12.2020

HCL nr. 34 din 28.04.2021 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul bunurilor care apartin domeniului public

HCL nr. 33 din 28.04.2021 privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public

HCL nr. 32 din 28.04.2021 privind preluarea imobilului si a mijloacelor fixe ce au fost predate in folosinta gratuita Scolii Gimnaziale nr. 1 Negoiesti. 

HCL nr. 31 din 21.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii operatorilor economici.

HCL nr. 30 din 21.04.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6%

HCL nr. 29 din 21.04.2021 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2021

HCL nr. 28 din 21.04.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local

HCL nr. 27 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 si estimari pt anii 2022-2024

HCL nr. 26 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimarile pt 2022-2024

HCL nr. 25 din 24.03.2021 privind atribuire directa a suprafetei de 315,4708 catre Asociatia Razesii lui Stefan

HCL nr. 24 din 24.03.2021 privind atribuirea directa a suprafetei de 108.38 ha pasune catre I.I. Moraru M. Petre Vasile

HCL nr. 23 din 24.03.2021 privind stabilirea contributiei anuale a CL la finantarea activitatii de asistenta sociala si aprobarea Contractului de asociere

HCL nr. 22 din 24.03.2021 privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de baza si a altor drepturi pentru personalul angajat in institutiile publice

HCL nr. 21 din 24.03.2021 privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in patrimoniul Comunei Stefan cel Mare

HCL nr. 20 din 24.03.2021 privind aprobarea modului de intocmire si tinere a registrului agricol, masuri eficientizare activitate de inscriere a datelor

HCL nr. 19 din 24.03.2021 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 18 din 05.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pt obiectivul Reabilitare termica si modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 1 Negoiesti

HCL nr. 17 din 05.03.2021 privind aprobarea taxei speciale, de inchiriere a utilajului-buldoexcavator

HCL nr. 16 din 24.02.2021 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ” Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacău ” pentru anul 2021 

HCL nr. 15 din 24.02.2021 privind aprobarea procedurii de inchiriere prin atribuire directa sau prin licitatie publica cu strigare a trupurilor de pajiste in suprafata de 525,1228 ha

HCL nr. 14 din 24.02.2021 privind demiterea Dl. Chelaru Constantin din functia de consilier local.

HCL nr. 13 din 27.01.2021  privind aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2020 al Comunei Ștefan cel Mare, jud Bacău.

HCL nr. 12 din 27.01.2021  pentru modificarea HCL nr. 47 din  22.07.2020.

HCL nr. 11 din 27.01.2021 privind nominalizarea reprezentanților  Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Ștefan cel Mare, pentru activitatea desfășurată în anul 2020. 

HCL nr. 10 din 27.01.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trim. IV al anului 2020 al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 9 din 27.01.2021 privind suportarea de către Consiliul local a costurilor privind internarea în Centrul de Bătrâni Asociația Acoperământul Bunicilor din Sascut, județul Bacău a d-lui  Tudose Mircea.

HCL nr. 8 din 27.01.2021  la  proiectul de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a imobilelor din domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare si a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 7 din 27.01.2021 privind însușirea modificărilor intervenie în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău.

HCL nr. 6 din 27.01.2021 privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 5 din 27.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrări  în vederea repartizării orelor de muncă, stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare,pentru anul 2021.

HCL nr. 4 din 27.01.2021 privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de baza și a altor drepturi pentru personalul angajat în funcții publice și funcții contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și structurilor subordonate Consilului Local.

HCL nr. 3 din 27.01.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Tănase Gheorghe precum și vacantarea locului de consilier local.

HCL nr. 2 din 27.01.2021 privind alegerea președintelui pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 1 din 08.01.2021  privind organizarea „Rețelei Școlare de pe raza UAT Ștefan cel Mare, jud. Bacău „care va funcționa în anul școlar 2021-2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *