HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2024

HCL nr.1 din 10.01.2024 privind organizarea Retelei scolare a invatamantului preuniversitar de stat care va functiona in anul scolar 2024-2025 in Comuna Stefan cel Mare

HCL nr.2 din 10.01.2024 privind prelungirea periodei contractuale act aditional nr.7 la contractul nr.18029572015 incheiat cu SC Compania Romprest Service SA

Anexe la HCL nr.2 din 10.01.2024

Hotararea nr.3 din 25.01.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.4 din 25.01.2024 privind însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2023

Hotararea nr.5 din 25.01.2024 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune

Hotararea nr 6 din 25.01.2024 privind îndreptarea erorii materiale survenite în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.100 din 08.12.2023

Hotararea nr.7 din 25.01.2024 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimonial Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului-Bacău

Hotararea nr.8 din 25.01.2024 privind modificarea H.C.L. nr.109 din 15.12.2023

Hotararea nr. 9 din 25.01.2024 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare,

Hotararea nr.10 din 25.01.2024 privind acordul de garantare din venituri proprii a creditului contractat in baza

Hotararea nr.11 din 25.01.2024 privind Modificarea art.1 la HCL nr.24 din 24.03.2021

Hotararea nr.12 din 02.02.2024 aprobarea participării UAT Comuna ȘTEFAN CEL MARE are la apelul de proiecte cu titlul „Finanțarea bibliotecilor din județul Bacăupentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

Hotararea nr.13 din 02.02.2024 privind aprobarea cesiunii dreptului de superficie cu titlu oneros, in favoarea societății BETA POWER ENERGY SRL

Hotararea nr.14 din 14.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025– 2027 pentru Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.15 din 14.02.2024 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 – 2027 pentru Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negoiesti Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.16 din 14.02.2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, în cursul anului 2024

Hotararea nr.17 din 14.02.2024 privind aprobarea constituirii fondului de rezerva bugetara, aflat la dispozitia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *