HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2024

HCL nr.1 din 10.01.2024 privind organizarea Retelei scolare a invatamantului preuniversitar de stat care va functiona in anul scolar 2024-2025 in Comuna Stefan cel Mare

HCL nr.2 din 10.01.2024 privind prelungirea periodei contractuale act aditional nr.7 la contractul nr.18029572015 incheiat cu SC Compania Romprest Service SA

Anexe la HCL nr.2 din 10.01.2024

Hotararea nr.3 din 25.01.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.4 din 25.01.2024 privind însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2023

Hotararea nr.5 din 25.01.2024 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune

Hotararea nr 6 din 25.01.2024 privind îndreptarea erorii materiale survenite în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.100 din 08.12.2023

Hotararea nr.7 din 25.01.2024 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimonial Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului-Bacău

Hotararea nr.8 din 25.01.2024 privind modificarea H.C.L. nr.109 din 15.12.2023

Hotararea nr. 9 din 25.01.2024 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare,

Hotararea nr.10 din 25.01.2024 privind acordul de garantare din venituri proprii a creditului contractat in baza

Hotararea nr.11 din 25.01.2024 privind Modificarea art.1 la HCL nr.24 din 24.03.2021

Hotararea nr.12 din 02.02.2024 aprobarea participării UAT Comuna ȘTEFAN CEL MARE are la apelul de proiecte cu titlul „Finanțarea bibliotecilor din județul Bacăupentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

Hotararea nr.13 din 02.02.2024 privind aprobarea cesiunii dreptului de superficie cu titlu oneros, in favoarea societății BETA POWER ENERGY SRL

Hotararea nr.14 din 14.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025– 2027 pentru Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.15 din 14.02.2024 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 – 2027 pentru Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negoiesti Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.16 din 14.02.2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, în cursul anului 2024

Hotararea nr.17 din 14.02.2024 privind aprobarea constituirii fondului de rezerva bugetara, aflat la dispozitia

Hotararea nr.18 din 21.02.2024 privind aprobarea contului de executie bugetara la trim IV al anului 2023

Hotararea nr.19 din 21.02.2024 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2023

Hotararea nr.20 din 21.02.2024 privind decontării contravalorii navetei pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare

Hotararea nr.21 din 21.02.2024 privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023

Hotararea nr.22 din 21.02.2024 privind aprobarea valorii de investitie ,,Construire Miniteren de sport la Scoala Gutinas,,

Hotararea nr.23 din 21.02.2024 privind aprobarea scrisorii de arantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN

Hotararea nr.24 din 21.02.2024 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2024 catre S.N Crucea Rosie din Romania

Hotararea nr.25 din 27.03.2024 privind insusirea raportului de follow-ul nr.15411 din 16.02.2024 si nr.18397 din 27.02.2024 emis de Curtea de conturi Bacau

Hotararea nr.26 din 27.03.2024 privind reactualizarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024

Hotarea nr.27 din 27.03.2024 privind stabilire mandat special in AGA SC CRAB SA Bacau pentru sedinta din data de 29.03.2024

Hotararea nr.28 din 27.03.2024 privind atribuirea directa a suprafetei de 91,84 ha din islazul comunal trup Gutinas Sud ramas neatribuit

Hotararea nr.29 din 27.03.2024 privind rectificarea de buget si aprobarea creditelor interne pentru anul 2024

Hotararea nr.30 din 27.03.2024 privind participarea la Program a obiectivului de investitie Infiintare sistem de canalizare in comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.31 din 27.03.2024 privind aprobarea Actului aditional nr.4 si act aditional nr.8 la contractul de delegare a gestiunii seriviciului de salubrizare

Anexa nr.4 la HCL nr.32 din 08.04.2024

Anexa nr 3 la HCL nr.32 din 08.04.2024

Anexa nr.2 la HCL nr.32 din 08.04.2024

Anexa nr.1 la HCL nr.32 din 08.04.2024

Hotararea nr.32 din 08.04.2024 privind aprobarea infiintarii si delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public

Hotararea nr 33 din 08.04.2024 privind indicatorii tehnico economici actualizati la investitia Construire pod din beton armat peste Raul Trotus

Hotararea nr.34 din 24.04.2024 alegerea presedintelui de sedinta aprilie-iunie2024

Hotararea nr.35 din 24.04.2024 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2024

Hotararea nr.36 din 24.04.2024 privind indexarea impozitelor si taxelor pentru anul 2025 cu indicele de inflatie

Hotararea nr.37 din 24.04.2024 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2024

Hotararea nr.38 din 24.04.2024 privind actualizarea metodologiei , cuantumul maxim si situatii deosebite pentru care se acorda ajutor de urgenta in baza Legii nr.196/2016

Hotararea nr.39 din 24.04.2024 atribuirea directa a suprafetei de 91,84 ha pasune proprietate privata a comunei -Asociatie Razesii lui Stefan

Hotararea nr.40 din 13.05.2024 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.47 din 08.05.2024 cat si insusirea Protocolului de predare primire incheiat cu Consiliul Judetean Bacau.

Hotararea nr.41 din 22.05.2024 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul ADIS pentru anul 2024.

Hotararea nr.42 din 22.05.2024 privind stabilirea mandat special pentru AGA CRAB SA pentru data de 2324 05.2024.

Hotararea nr.43 din 22.05.2024 privind aprobarea documentatie de dezmembrare in trei loturi a CF 62027.

Hotararea nr.44 din 22.05.2024 privind aprobarea CSCC la nivelul Comunei Ștefan cel Mare și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

Hotararea nr.45 din 22.05.2024 privind Programul de actiune comunitara pentru prevenire si combatere risc saraciei.

Hotararea nr.46 din 22 05.2024 privind aprobarea Devizului General actualizat la investitia Reabiliare termica si modernizare Scolii nr.1 Negoiesti

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *