HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE 2020

HCL nr 23 din 23.03.2020  privind aprobarea modificarii Contractului de Concesiune Servicii  nr 2322/19.05.2010

HCL nr 22 din 23.03.2020 privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune Servicii nr 2325/18.05.2020

HCL nr 21 din 23.03.2020 privind aprobarea finantarii proiectelor unitatilor de cult religios din comuna Stefan cel                                                            Mare.

HCL nr 20 din 23.03.202   privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in patrimoniu Comunei                                                    Stefan cel Mare.  

HCL nr 19 din 23.03.2020     privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniu Asociatiei Grupul de Actiune Locala                                                          Valea Trotusului    

HCL nr  18 din 26.02.2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registul agricol pt. Sem II al anului 2019                                                   si stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul                                                         agricol per 2015-2019

HCL nr 17 din 26.02.2020   privind modificarea si completarea HCL 11/17.02.2020

HCL  nr  16 din 26.02.2020  privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public al comunei                                                          Stefan cel Mare, judetul Bacau.

HCL  nr  15 din 26.02.2020   privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei de dezvoltare                                                                       Interomunicare  pentru Salubrizare Bacau”

HCL nr 14 din 26.02.2020  privind modificarea Contributiei la Economia Circulara pentru deseurile municipale.                                                            deseurile din constructii si desfintari  destinate a fi eliminate prin depozitare

HCL nr 13 din 26.02.2020   privind aprobarea modificarilor tarifelor operatorului  S.C. ECO SUD S.A. si aprobarea                                                             Actului Aditional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2 018.

HCL nr 12 din 26.02.2020  la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului Public de Salubrizare al UAT-                                                       urilor din judetul Bacau, membre ADIS  

HCL nr. 11 din 17.02.2020 privind insusirea modificarilor inervenite in inventarul domeniul public al comunei Stefan                                                   cel Mare

HCL nr. 10 din 17.02.2020 privind aprobarea utilizarii execedentului bugetului local, in cursul anului 2020

HCL nr. 09 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-                                                     2023 pentru Scoala Gimnaziala Nr1 Negoiesti

HCL nr. 08 din 17.02.2020   privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anu 2020 si estimarile pentru                                                      anii  2021-2023 pentru comuna stefan cel Mare

HCL nr. 7 din 22.01.2020      privind stabilirea cuantumului drepturilor salariale de baza pentru functiile publice si 

                                                    functiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 6 din 22.01.2020     privind aprobarea reevaluarii activelor fixe din domeniul public si privat al comunei

                                                    Stefan cel Mare.

HCL nr. 5 din 22.01.2020     privind aprobarea Planului De lucrari in vederea repartizarii orelor de munca stabilite

                                                   cf. L 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modif. si comp. ulterioare pt anul 2020

HCL nr. 4 din 22.01.2020    privind aprobarea exercitiului bugetar pentru anul 2019 al comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 3 din 22.01.2020    privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim IV al anului 2019  al comunei 

                                                    Stefan cel Mare .

HCL nr. 2 din 22.01.2020   privind acordarea unor facilitati personalului voluntar incadrat in Serviciul Voluntar pentru

                                                  Situatii de Urgenta al comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 1 din 22.01.2020    pentru aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica

                                                  care va functiona in anul scolar 2020-2021, in comuna Stefan cel Mare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *