Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2024

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2023

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2022

        HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL    2021      

   HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL   2020

Hotărâri anii anteriori.

Ședința ordinară a Consiliului Local din 21.03.2016

Hotărârile 23, 24, 25, 26, 27, 28 din 21.03.2016

Proces-verbal

Ședința extraordinară a Consiliului Local din 04.04.2016

Hotărârea 29 din 04.04.2016

Ședința ordinară a Consiliului Local din 27.04.2016

Hotărârile 30,32,34 din 27.04.2016

Hotărârile 31, 33 din 27.04.2016

Proces-verbal

Ședința ordinară a Consiliului Local din 25.05.2016

Hotărârea 35 din 25.05.2016

Hotărârea 36 din 25.05.2016

Hotărârea 37 din 25.05.2016

Hotărârea 38 din 25.05.2016

Hotărârea 39 din 25.05.2016

Ședința ordinară a Consiliului Local din 25.06.2016

Hotărârea 40 din 25.06.2016

Hotărârea 41 din 25.06.2016

Hotărârea 42 din 25.06.2016

Hotărârea 43 din 25 06 2016

Hotărârea 44 din 25.06.2016

Hotărârea 45 din 25.06.2016

Ședința extraordinară a Consiliului Local din 07.07.2016

Hotărârea 46 din 07.07.2016

Proces-verbal

Ședința extraordinară a Consiliului Local din 15.07.2016

Hotărârea 47 din 15.07.2016

Proces-verbal

Ședința ordinară a Consiliului Local din 21.07.2016

Hotărârea 48 din 21.07.2016

Hotărârea 49 din 21.07.2016

Hotărârea 50 din 21.07.2016

Hotărârea 51 din 21.07.2016

Proces-verbal

Ședința ordinară a Consiliului Local din 24.08.2016

Hotărârea 52 din 24.08.2016

Hotărârea 53 din 24.08.2016

Hotărârea 54 din 24.08.2016

Hotărârea 55 din 24.08.2016

Hotărârea 56 din 24.08.2016

Proces-verbal

Ședința ordinară a Consiliului Local din 07.09.2016

Hotararea 57 din 07.09.2016

Hotararea 58 din 07.08.2016

Hotararea 59 din 07.08.2016

Hotararea 60 din 07.08.2016

Hotararea 61 din 07.08.2016

Hotararea 62 din 07.08.2016

Hotararea 63 din 07.08.2016

Proces Verbal

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 26.10.2016

Hotararea nr. 64 din 26.10.2016

Hotararea nr. 65 din 26.10.2016

Hotararea nr. 66 din 26.10.2016

Proces Verbal

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din 14.11.2016

Hotararea 67 din 14.11.2017

Hotararea 68 din 14.11.2017

Hotararea 69 din 14.11.2017

Hotararea 70 din 14.11.2017

Proces Verbal

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 23.11.2016

Hotararea 71 din 23.11.2016

Hotararea 72 din 23.11.2016

Proces verbal\

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din 15.12.2016

Hotararea 73 din 15.12.2016

Hotararea 74 din 15.12.2016

Proces verbal

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 21.12.2016

Hotararea 75 din21.12.2016

Hotararea 76 din 21.12.2016

Hotararea 77 din 21.12.2016

Hotararea 78 din 21.12.2016

Hotararea 79 din 21.12.2016

Proces Verbal

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din 18.01.2017

Hotararea 1 din 18.01.2017

Hotararea 2 din 18.01.2017

Hotararea 3 din 18.01.2017

Hotararea 4 din 18.01.2017

Hotararea 5 din 18.01.2017

Hotararea 6 din 18.01.2017

Hotararea 7 din 18.01.2017

Hotararea 8 din 18.01.2017

Hotararea 9 din 18.01.2017

Hotararea 10 din 18.01.2017

Proces verbal

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 25.01.2017 

Hotararea 11 din 25.01.2017

Hotararea 12 din 25.01.2017

Hotararea 13 din 25.01.2017

Hotararea 14 din 25.01.2017

Hotararea 15 din 25.01.2017

Hotararea 16 din 25.01.2017

Hotararea 17 din 25.01.2017

Hotararea 18 din 25.01.2017

Hotararea 19 din 25.01.2017

Hotararea 20 din 25.01.2017

Proces verba

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din 09.02.2017

Hotararea 21 din 09.02.2017

Hotararea 22 din 09.02.2017

Hotararea 23 din 09.02.2017

Proces verbal

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 22.02.2017

Hotararea 24 din 22.02.2017

Hotararea 25 din 22.02.2017

Hotararea 26 din 22.02.2017

Proces verbal

 Sedinta extraordinara a Consiliului Local  din 13.03.2017

Hotararea 27 din 13.03.2017

Hotararea 28 din 13.03.2017

Proces verbal

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 31.03.2017

Hotararea 29 din 31.03.2017

Hotararea 30 din 31.03.2017

Hotararea 31 din 31.03.2017

Hotararea 32 din 31.03.2017

Proces Verbal

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 19.04.2017

Hotorarea 33 din 19.04.2017

Hotararea 34 din 19.04.2017

Hotararea 35 din 19.04.2017

Hotararea 36 din 19.04.2017

Hotararea 37 din 19.04.2017

Poces Verbal

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 24.05.2017

Hotararea 38 din 24.05.2017

Proces verbal

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din 14.06.2017

Hotararea 39 din 14.06.2017

Hotararea 40 din 14.06.2017

Proces Verbal

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 28.06.2017

Hotararea 41 din 28.06.2017

Hotararea 42 din 28.06.2017

Hotararea 43 din 28.06.2017

Proces Verbal

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din 14.07.2017

Hotararea 44 din 14.07.2017

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 26.07.2017

Hotararea 45 din 26.07.2017

Hotararea 46 din 26.07.2017

Hotararea 47 din 26.07.2017

Hotararea 48 din 26.07.2017

Hotararea 49 din 26.07.2017

Hotararea 50 din 26.07.2017

Proces verbal 26.07.2017

Sedinta ordinara a Consiliului Local  din 23.08.2017

Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica

Proces Verbal 23.08.2017

Sedinta ordinara a Consiliului Local  din 06.09.2017

Hotarare privind nomenclatorul stradal

Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare 1

Hotarare privind aprobarea valorii de investitie 1

Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare 2

Hotarare privind aprobarea valorii de investitie 2

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli trim III 2017

Sedinta ordinara a Consiliului Local  din 26.10.2017

Proces verbal din 18.09.2017

Minuta sedintei ordinare din data de 06.09.2017

Hotarare la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV

Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trim III 2017

Hotarare pentru aprobrea Actului aditional nr 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de management al deseuriloe solide in judetul Bacau

Hotarare privind aprobarea investitiei Reabilitarea si extindere Scoala Generala si sat Bogdana, Comuna Stefan cel Mare

Hotarare privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si canalizare

Hotarare privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire a localitatii

Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Hotarare privind desemnarea reprezentantilor in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr 1 Negoiesti, comuna Stefan cel Mare

Hotarare privind planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comuna Stefan cel Mare pentru anul 2018

Minuta sedintei ordinare din data de 25.10.2017 20.11.2017

Proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 20.11.2017

Proiect hotarare privind statutul comunei 20.11.201722.11.2017

Hotarare privind aprobarea necesitatii, oportunitatii si potentialului economic al investitiei Amenajare trotuare in comuna Stefan cel Mare

Hotarare privind analiza stadiului de inscriere in registru agricol pentru sem II al anului 2017

Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru anul 2018

Regulament privind aprobarea aplicarii taxei speciale de salubritate in com Stefan cel Mare 20.12.2017

Hotararea 71 din 20.12.2017 la proiectul de aprobarea a rectificatrii bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV 2017

Hotarare 73 din 20.12.2017 la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificariinbugetului de venituri si cheltuieli pe trimIV 2017

Hotararea 74 din 20.12.2017 privind statului Comunei Sefan cel Mare

Hotararea-75-din-20.12.2017-privind-stabilirea-impozitelor-si-taxelor-locale-Comuna-Stefan-cel-Mare

Hotararea 76 din 20.12.2017 privind aprobarea inventarierii anuale

Hotararea 77 din 20.12.2017

Hotararea 78 din 20.12.2017 privind stabilirea cuantumului salariilor de baza pentru functiile pubblice si functiile contractuale

Hotararea 79 din 20.12.2017 privind cuantumul indemnizatiei lunare de sedinta pentru consilierii locali

Hotararea 80 din 20.12.2017 privind aprobarea contractului de concesiune – Cabinet Medical.  

Hotararea81 din 20.12.2017 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 23.01.2018

Hotarari 1-9 din 23.01.2018

PV sedinta ordinara 23.01.2018

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din 19.02.2018

 Hotararea 10 din 19.02.2018

Hotararea 11 din 19.02.2018

Proces verbal

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din 19.03.2018

Hotararea nr 18 din 19.03.2018

Hotararea nr 19 din 19.03.2018

Proces verbal 19.03.2018

Sedinta ordinara a Consiliului local din 28.03.2018

Hotarari

Proces verbal 28.03.2018

Sedinta ordinara a Consiliului local din  25.04.2018

Hotarare nr 25

Hotararea nr 26, 27

Proces verbal

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 07.05.2018

Hotarare nr 28 din 07.05.2018

Proces Verbal

Sedinta ordinara a Consiliului local din 23.05.2018

Hotarari 29 -30 din 23.05.2018

Proces verbal din data de 23.05.2018

Sedinta ordinara a Consiliului local din 27.06.2018

Dispoziti nr 446 din 22.06.2018

Hotararea nr 32

Proces verbal 27.06.2018

Sedinta ordinara a Consiliului local din  25.07.2018

Dispozitia nr 509 din 20.07.2018

Hotarari 33 -35 din 25.07.2018

Proces verbal

Sedinta ordinara a Consiliului local din  22.08.2018

Dispozitia nr 555 din 14.08.2018

Hotararea nr 38 din 22.08.2018

Hotararea nr 37 din 22.08.2018

PV din 22.08.2018

Sedinta ordinara a Consiliului local din  05.09.2018

Hotarari 39-40 din 05.09.2018

Proces verbal

Sedinta extraordinara a Consiliului local  21.09.2018

Hotararea nr. 41 din 21.09.2018

Sedinta ordinara a Consiliului local din  24.10.2018

HOTARARE NR 42 din 24.10.2018 privind aprobarea contului executiei bugetare pentru Trim III 2018

HOTARARE NR 43 din 24.10.2018

HOTARARE NR 44 din 24.10.2018

Proces verbal sedinta ordinara din 24.10.2018

Sedinta ordinara a Consiliului local din  21.11.2018

Hotarare nr 47 si 46

Hotarare nr. 48 din 21.11.2018

Proces verbal din 21.11.2018

Sedinta extraordinara a Consiliului local din  19.12.2018

HCL 49 din 19.12.2018

HCL 50 din 19.12.2018

Proces verbal 19.12.2018

Sedinta ordinara a Consiliului local din  27.12 .2018

Hotarari nr 51 – 62 din 27.12.2018

Proces verbal 27.12.2018

Sedinta ordinara a Consiliului local din  23.01.2019

Hotararea nr. 1

Hotararea nr. 2

Hotararea nr. 3

Hotararea nr. 4

Hotararea nr. 5

Hotararea nr. 6

Hotararea nr. 7

Hotararea nr. 8

Hotararea nr. 9

Hotararea nr. 10

Hotararea nr. 11

Hotararea nr. 12

Hotararea nr. 13

Hotararea nr. 14

Proces verbal 23.01.2019

Sedinta extraordinara a Consiliului local din  31.01.2019

 Hotarari 16-21 din data de 31.01.2019

Proces verbal 31.01.2019

Sedinta ordinara a Consiliului local din  27.02.2019

HOTARARI 22-25 DIN 27.02.2019

Proces verbal din data de 27.02.2019pdf

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 14.03.2019

Hotarare nr 26 din 14.03.2019

Proces verbal din 14.03.2019

              Sedinta ordinara a Consiliului local din  27.03.2019

Hotarari nr 27-31 din 27.03.2019

Proces verbal din 27.03.2019

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 19.04.2019

Hotarari nr 32-34 din 19.04.2019

Sedinta ordinara a Consiliului local din  24.04.2019

Hotariri nr 35-39 din data de 24.04.2019

Hotarire nr 40 din data de 24.04.2019

Proces verbal din 24.04.2019

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 08.05.2019

HOTARARE NR 41 din 08.05.2019

PROCES VERBAL 08.05.2019

Sedinta ordinara a Consiliului local din  29.05.2019

Hotarari nr 42 -47 din 29.05.2019

Proces verbal din 29.05.2019

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 05.06.2019

Hotarari de la 48-49 din 05.06.2019pdf

Proces verbal din 05.06.2019

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 11.06.2019

Hotarari nr 50-52 din 11.06.2019

Proces verbal din 11.06.2019

Sedinta ordinara a Consiliului local din  26.06.2019

Hotarare nr 53-56 din 26.06.2019

Proces verbal 26.06.2019

Sedinta ordinara a Consiliului local din  24.07.2019

Hotarari nr. 57-62 din 24.07.2019

Proces-verbal din 24.07.2019

Sedinta ordinara a Consiliului local din  21.08.2019

Hotarari nr 63-69 din 21.08.2019

Proces verbal 21.08.2019

Sedinta ordinara a Consiliului local din  04.09.2019

Hotarari nr 70,71 din 04.09.2019pdf

Proces verbal din 04.09.2019

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 14.10.2019

Hotararea nr. 72 din 14.10.2019

Proces verbal din data de 14.10.2019

Sedinta ordinara a Consiliului local din  23.10.2019

Hotarari nr 73-82 din 23.10.2019

Hotararea nr. 83 din 23.10.2019

Proces Verbal 23.10.2019

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 09.12.2019

Hotararea nr. 84 din 09.12.2019

Sedinta ordinara a Consiliului local din 18.12.2019

Hotararea nr. 85 din 18.12.2019

Hotararea nr. 86 din 18.12.2019

Hotararea nr. 87 din 18.12.2019

Hotararea nr. 88 din 18.12.2019

Hotararea nr. 89 din 18.12.2019

Hotararea nr. 90 din 18.12.2019

Hotararea 91 din 18.12.2019

PROCES VERBAL 18.12.2019
Sedinta extraordinara din 23.12.2019

Hotararea nr. 92 din 23.12.2019