Realizari

In cursul anului 2006 a fost finalizata si pusa in functiune “Aductiunea de apa potabila si incendiu din satele Bogdana, Stefan cel Mare si Negoiesti”,realizata prin programul SAPARD. Drumurile comunale au fost rehabilitate anual si intretinute in conditii bune. Tot in cursul anului 2006 au fost finantate lucrari de extindere a cladirii Primariei si de inlocuire a acoperisului la Scoala Generala se centru cu clasele I-VIII,situata in imediata apropiere a Primariei. La aceste realizari am fost ajutati si sprijiniti de catre Institutia Prefectului Judetului Bacau si Consiliul Judetean.