Anunț organizare licitație

 

Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău

organizează licitație cu plic închis

 

  1. Informații generale privind autoritatea contractuală, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, tele/fax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

     Comuna Ștefan cel Mare, sat Negoiești, Str. Principală, nr. 20, jud. Bacău, Cod fiscal: 4278345; tel/fax: 0234339000/ 0234339250, e-mail: stefancelmare@bc.e-adm.ro.

  1. Informații generale privind obiectul constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie supuse licitației:

     – suprafaţă de 516.300 mp, terenuri arabil, pășune, fânaț și neproductiv situate în extravilanul comunei, înscrise în CF 63384, CF 63381 și CF 63380, situate în comuna Ștefan cel Mare, jud. Bacău, în vederea construirii “Parc fotovoltaic producere energie electrică din surse regenerabile” conform HCL nr. 66/12.07.2023 și temeiului legal: OUG nr.57/03.07.2019.      

  1. Informații privind documentația de atribuire:

– se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentației:

– la cerere de la sediul institutiei, Registratura sau prin email: stefancelmare@bc.e-adm.ro

3.2. Denumirea proprietarului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

 – Comuna Ștefan cel Mare, judetul Bacău

3.3. Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire:

– 100 lei/exemplar, ce se achită numerar sau cu cardul la caseria instituției,

3.4. Data limită pentru solicitare clarificări:

– 11.08.2023 ora 10:00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

– 18.08.2023 ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

     – Comuna Ștefan cel Mare, jud. Bacău, str. Principală, nr. 20 – sediul Primăriei, Registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

     – se depun într-un singur exemplar, într-un singur plic sigilat, format A4.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare:

– 21.08.2023, ora 13:00, Comuna Ștefan cel Mare, jud. Bacău, Str. Principală, nr. 20, Sala de ședințe.

  1. Denumire, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale instanței competentă in soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

– Judecătoria Oneşti cu sediul în municipiul Oneşti, judeţul Bacău strada Tineretului nr.1, tel. 0234/311913, e-mail: jud-onesti-reg@just.ro

  1. Data transmiterii anunțului de licitatie către instanțele abilitate, in vederea publicării:

     27.07.2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *