Anunt pentru consultare privind impactul asupra mediului a initierii procesului de implementare a proiectului ,,Modernizare drumuri comunale, sătești și de interes local în satele din comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău,,

   COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, titular  al proiectului ,,Modernizare drumuri  comunale,  sătești  și de interes  local  în satele din  comuna  Ștefan cel Mare, județul Bacău,, propus  a se realiza  în com.  Ștefan cel Mare,  satul  Viișoara, Rădeana,   Ștefan  cel  Mare,  Negoiești,   Gutinaș,   Bogdana,  județul   Bacău,  anunță publicul interesat asupra  luării deciziei  etapei de încadrare   de către Agenția pentru Protecția   Mediului  Bacău,  în  cadrul procedurii  de  evaluare  a  impactului   asupra mediului,  că nu necesită  evaluarea impactului asupra mediului.

     Proiectul  deciziei  de încadrare  și motivele  care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru  Protecția  Mediului  Bacău  din Str.  Oituz  nr. 23,  în zilele de luni până joi,  intre orele 8 – 16 și vineri între orele 8 – 14,  precum  și la următoarea adresa de internet:        

www.apmbc.anpm.ro

    Publicul  interesat poate  înainta comentarii la proiectul deciziei  de  încadrare  în termen de  10  zile de  la data publicării anunțului  pe pagina  de  internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *