Atribuire contract vanzare

Anunț licitație – Atribuire contract vanzare
teren identificat in anexa nr.1 la hotararea nr. 55/26.06.2019 prin licitatie publica
1. Denumirea locatorului: Comuna Stefan cel Mare
– codul fiscal: 4278345
– adresa: Str. Principala nr. 20, sat. Negoiesti, com. Stefan cel Mare, jud. Bacau
– nr. de telefon / fax: 0234.339.250
2. Obiectul supus închirierii:
– descriere:
a) vanzare teren identificat in anexa nr.1 la hotararea nr. 55/26.06.2019 prin licitatie publica- identificare: T.116 P.69/1, Nr.cadastral 62221, suprafata 679mp
3. Documentaţia de atribuire:
– persoana de la care se poate procura un exemplar al documentaţiei de atribuire: Secretar, Gherasim Adriana
– serviciul/compartimentul de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: Compartiment secretariat
4. Costul şi condiţiile de plata pentru obţinerea documentaţiei de atribuire:
– tariful de participare la licitație = 300,00 lei;
– contravaloarea documentației de participare = 0 lei;
– contravaloarea garanției de participare = 963 lei;
5. Prețul de pornire: tariful minim de plecare este de 3euro/m2.
6. Denumirea ofertantului castigator/ pretul ofertat
 Ramona CHIFANE/ 9.630,00 lei.
7. Data limită de depunere a ofertelor: 30.07.2019, ora 09:00;
8. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Str. Principala nr. 20, sat. Negoiesti, com. Stefan cel Mare, jud. Bacau – Registratura
9. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar (plic sigilat)
10. Data şi locul de desfăşurare a şedinţei publice de deschidere a ofertelor:
– data: 31.07.2019
– locul de desfăşurare: Sediul Primariei comunei Stefan cel Mare, Birou Secretariat, ora 10.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *