Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli

Proiectul de buget pe anul 2011 s-a fundamentat avand in vedere prevederile actualizate ale Legii  273/2006,privind finantele publice locale.

S-au respectat prevederile art.14.al.7 privind fundamentarea veniturilor proprii la nivelul incasarilor realizate la finele anului precedent.

Difrentele in plus provin din rotunjirile facute in favoarea anului 2011 pentru a  lucra in mii lei .

PROIECT DE BUGET 2011 VENITURI

NOTA PRIVIND CHELTUIELI FUNCTIONARE

CHELTUIELI DEZVOLTARE

CHELTUIELI BUGET LOCAL 2011